ترنجی – اخبار فناوری و فناوری

اگر از طرفداران Google و سرویس‌های محبوب آن هستید، قطعاً سرویس Hangouts و Chat را به خاطر خواهید آورد. مدتی پیش گوگل تصمیم گرفت تغییرات مهمی را برای بهتر جلوه دادن در رقابت اعمال کند. این تغییرات شامل لغو و تعلیق برخی خدمات و همچنین ارائه خدمات جدید و کارآمدتر می شود. اکنون پس از تغییرات گوگل، تا چند هفته دیگر شاهد جایگزینی Google Chat با Hangouts خواهیم بود. مراقب ترنجی باشید. به نوشتن ادامه بده
  جستجوی Live View مبتنی بر واقعیت افزوده به Google Maps می آید

دیدگاهتان را بنویسید