تصاویر دیدنی از تقارن هندسی در طبیعت

تقارن در فرهنگ عمید، «تصادف دو شکل در دو طرف یک نقطه» تعریف شده است. بدن متقارن از اجزایی تشکیل شده است که بر هم منطبق هستند. هیچ چیز جذاب تر از دیدن این نیست که چگونه جهان پر از اشکال متقارن و اجزای هماهنگ است.

گل‌ها و گیاهانی که دارای تقارن هندسی هستند، زیبایی واقعی مادر طبیعت را آشکار می‌کنند و به ما اجازه می‌دهند از آن قدردانی کنیم. در این قسمت از زندان تصاویری دیدنی از تقارن در طبیعت را مشاهده خواهید کرد. پس آماده باشید و از طبیعت عالی لذت ببرید.

تقارن هندسی در طبیعت و گیاهان


تقارن هندسی در طبیعت و گیاهان


تقارن هندسی در طبیعت و گیاهان


تقارن هندسی در طبیعت و گیاهان


تقارن هندسی در طبیعت و گیاهان


تقارن هندسی در طبیعت و گیاهان


تقارن هندسی در طبیعت و گیاهان


تقارن هندسی در طبیعت و گیاهان


تقارن هندسی در طبیعت و گیاهان


تقارن هندسی در طبیعت و گیاهان


تقارن هندسی در طبیعت و گیاهان


تقارن هندسی در طبیعت و گیاهان


تقارن هندسی در طبیعت و گیاهان


تقارن هندسی در طبیعت و گیاهان


تقارن هندسی در طبیعت و گیاهان


تقارن هندسی در طبیعت و گیاهان


تقارن هندسی در طبیعت و گیاهان


تقارن هندسی در طبیعت و گیاهان


تقارن هندسی در طبیعت و گیاهان


تقارن هندسی در طبیعت و گیاهان


تقارن هندسی در طبیعت و گیاهان


تقارن هندسی در طبیعت و گیاهان


تقارن هندسی در طبیعت و گیاهان


تقارن هندسی در طبیعت و گیاهان


تقارن هندسی در طبیعت و گیاهان


تقارن هندسی در طبیعت و گیاهان


تقارن هندسی در طبیعت و گیاهان


تقارن هندسی در طبیعت و گیاهان


تقارن هندسی در طبیعت و گیاهان


تقارن هندسی در طبیعت و گیاهان

امیدواریم از عکس های این قسمت از نابینایان لذت ببرید. نظر شما در مورد این تصاویر چیست؟ آیا تا به حال به چنین نمونه هایی برخورد کرده اید؟ آیا از دیدن این تقارن در گیاهان، طبیعت و اشیا لذت می برید؟

  عمر باتری Google Pixel 6 Pro قطعی است: در مقایسه با مشخصات روی کاغذ افتضاح!

دیدگاهتان را بنویسید