فرآیند اجرای فیبر نوری در منازل از چه زمانی آغاز شد؟

ممکن است فکر کنید که تحویل فیبر نوری به خانه ها به تازگی بخشی از کار دولت شده است. اما نگاهی به گذشته نشان می دهد که از اواسط دهه 1980، دولت به دنبال ارائه فیبر برای کاربران نهایی بوده است.

به گزارش زومیت، تامین فیبر منازل یکی از آن پروژه های بلندپروازانه ای است که برای دولت اول محمود احمدی نژاد، دولت نهم کلید خورده است. اما تاکنون در ابتدای دولت سیزدهم این پروژه به نتیجه مطلوب نرسیده است. در اینفوگرافیک زیر نگاهی به برنامه های دولت های مختلف در ایران برای واردات فیبر و افزایش سرعت مصرف کنندگان نهایی بالای 20 میلی گرم داشتیم که در نهایت تاکنون نتیجه ای نداشته است.

جدول زمانی شروع به ارائه فیبر نوری به خانه ها کرده است

  Redmi Note 10 Pro هنگام شارژ منفجر می شود. باز هم فاجعه و دوباره سرخپوستان!

دیدگاهتان را بنویسید