مجلس طرح ایجاد صندوق توسعه شبکه های نوری را ارائه کرد

طرح توسعه فیبر نوری از دیرباز در کشور مطرح شده و یکی از مهمترین اهدافی است که توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت سیزدهم دنبال می شود. هدفی که عیسی زارع پور هفته گذشته در مجلس بر تلاش های وزارت متبوعش برای توسعه آن و در دسترس قرار دادن آن برای 20 میلیون خانوار و کسب و کار در سه سال تاکید کرد.

در همین راستا، مجلس یک ماده به عنوان ماده (7) به قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب 1392/9/19 الحاق می کند که هدف آن توسعه شبکه دسترسی به منظور توسعه شبکه دسترسی است. مدیریت مالی منصفانه و استفاده حداکثری از ظرفیت زیرساخت اپراتورهای مخابراتی در نهایت باید صندوق اینترنت ثابت نوری ایجاد شود.

این صندوق که صندوق توسعه شبکه دسترسی ترمینال فیبر نوری نام دارد، وابسته به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مدیر اجرایی آن خواهد بود. وجوه این صندوق شامل درصدی از درآمد ناخالص سالانه متخصصان ارتباطات و فناوری اطلاعات با تصویب هیات وزیران می باشد.

همچنین مقرر شد وجوهی که طبق قانون برای تعیین و وصول حق الزحمه فعالیت بخش غیردولتی در حوزه پست و مخابرات به آنها اجازه داده می شود در سراسر کشور توزیع شود تا اینترنت ثابت فیبر نهایی نهایی شود. فیبر شبکه دسترسی، می تواند نسبتا توسعه یابد.

طرح توسعه فیبر نوریدر این طرح یک فوریت دو تبصره نیز تعریف شده است. بر اساس تبصره اول، وزارت ارتباطات متعهد می شود با استفاده از وجوه این صندوق و سرمایه گذاری شرکت های مخابراتی، حداقل پنج میلیون اشتراک اینترنت ثابت مبتنی بر فیبر نوری در کشور ایجاد کند.

  امکان جستجوی پیام های خاص به طور مستقیم در توییتر وجود دارد

در تبصره دوم آمده است که کمیسیون تنظیم مقررات موظف است اساسنامه صندوق توسعه فیبر نوری شامل ارکان، وظایف، اختیارات، نحوه عملکرد، مدیریت و نظارت صندوق را به موجب این قانون تهیه و به تصویب شورای عالی برساند. وزرا

دیدگاهتان را بنویسید