«چهره ای از اشک شوق» بار دیگر به پرکاربردترین ایموجی سال تبدیل شد.

یونیکد گزارش جدیدی منتشر کرده است که نشان می دهد از کدام شکلک ها در سال 2021 بیشترین استفاده را می شود.

طبق گفته وارد و یونیکد، «چهره ای با اشک شوق» محبوب ترین ایموجی است و پس از آن ایموجی قلب در رتبه دوم قرار دارد. بر اساس داده های جمع آوری شده توسط این سازمان غیرانتفاعی، اشک شوق بیش از 5 درصد از کل شکلک های استفاده شده توسط مصرف کنندگان را تشکیل می دهد. در حالی که ایموجی قلب در رتبه دوم قرار دارد.

ایموجی

با این حال، ایموجی های دیگر به مراتب از دو گزینه اول عقب تر بودند. در بخشی از این گزارش اشاره شده است که نتیجه امسال تفاوت چندانی با سال 2019 ندارد. یونیکد اضافه می کند که 100 ایموجی اول نیز بسیار محبوب تر از سایر ایموجی ها هستند. این 100 گزینه برتر 82 درصد از کل ایموجی های به اشتراک گذاشته شده در سال 2021 را تشکیل می دهند.

مقاله مرتبط:

یونیکد همچنین اطلاعات بیشتری در مورد دنیای ایموجی ها منتشر کرده است. طبق آمار، محبوب ترین ایموجی در دسته حیوانات «پروانه» است. همچنین «تاج» در بین ایموجی های دسته لباس در رتبه اول قرار دارد.

البته کمترین استفاده از ایموجی ها در دسته پرچم کشورهای مختلف است. در نهایت، این گزارش نشان می دهد که دسته بندی هایی مانند صورت و دست های خندان و همچنین ایموجی های گیاهان و گل ها بسیار مورد استفاده قرار گرفته اند.

  تصویر Samsung Galaxy Book Pro 2 360 را ببینید

دیدگاهتان را بنویسید