چگونه دانشمندان با کامپیوتر کوانتومی کرم چاله درست کردند؟

63b185b8e73a00a3a21433b8?w=800&q=95 جوان آی تی

ماه گذشته خبر ایجاد اولین کرم چاله با کامپیوتر کوانتومی به جنجال رسانه ای تبدیل شد. آیا می توانیم وسایلمان را جمع کنیم و فردا به مریخ برویم؟

  توشیبا در تغییر طرح بازسازی خود به دو کسب و کار تقسیم می شود

دیدگاهتان را بنویسید