چگونه قفل دیجیتال امنیت خانه را افزایش می دهد؟

وقتی از قفل دیجیتال، دستگیره هوشمند و قفل هوشمند صحبت می کنیمرابودنرا معمولا اولین سوالی که مطرح می شودراسوال اینجاست که آیا واقعا باید از قفل دیجیتال برای افزایش امنیت خود، عزیزان و خانه خود استفاده کنید؟راآیا ما نیاز داریم یا این یک قفل است؟راساده، کتاب یا در نهایت کد شده توسط ما و اموالراما از خطرات احتمالی در امان هستیمراانجام دادن

برای پاسخ به این سوال شاید بهتر باشد از یک مثال ساده استفاده کنیم، تلفن چند سالی است که وجود داردراگوشی های هوشمند وارد بازار شدندراو در طول این چند سال تقریبا تمام کاربران گوشیتلفن همراه، تلفنرامعمولا با گوشیگوشی های هوشمند تغییر کرده اندراو بعید است که امروز از کاربر پرسیده شود که آیا آماده استفاده از گوشی هوشمند خود با یک نمونه است یا خیرراشما ساده و بدونراتوانایی پاسخ مثبت به این درخواست را تغییر دهید.

از نظر کارایی و کاراییراتفاوت قفل دیجیتال و قفلراساده یا دکمههوشمند با دستهراساده درست مثل دنیای تلفنراماهواره ها، تفاوت از زمین تا آن سوی آسمانرااین است! بنابراین جای تعجب نیست که هر کاربر تجربه Aاستفاده از قفل دیجیتال داشتن، دیگر چندان ساده نیسترااو حاضر نیست امنیت خانه خود را به خطر بیندازدراتوانایی کم قفل های غیر هوشمند برای چفت شدن،را اما قفلراامکانات دیجیتال چیست؟راکسانی هستند که اولین باز و بسته شدن دسته را دارندهوش آنها کاملاً اعتماد صاحب خانه را جلب می کندراانجام دادن

در و دیوار از اولین ملزومات خانه است به طوری که ساختمانی برای ساکنان آن وجود ندارد. امنیت با آرامش به دست نمی آیدضرب باشدراضرب المثلراپسندیدن داشتن سقف بالای سر و چهار دیواری، اختیاری این نشان می دهدچگونه هر خانهشما هویت و اصالت خود را از دیوارها و درها می گیریدداخل را از بیرون جدا می کندو جان و مال صاحبان خانه را از خطرات حوادث روز دور نگهدارراایناهاش.

قفل کردنراعددی و دکمه هاهوشمند، از جمله نوآوریاز سالدومی بعد از پریود استراصورترا درب های ورودی خانه، به عنوان یکی از درهای اصلیرابرای تضمین امنیت ساکنان هر خانه، مهمترین اجزا را تغییر دادراقابلیت بازکردن قفل درب بدون دخالت دست و تنها با تشخیص صدای مالک استخانه و ارتباط از طریق waiراوای فای و بلوتوث، همه امکاناتقفل هانو هستن قفل هستنراهوشمند که نه تنها صورترا درب خانه قدیمیفناوری پیشرفتهرافقط ما را تغییر دادهستند اما باعث می شوندو به درب خانهمال ما تا دروازهبرای ورود به دنیای نوآوریتبدیل شدن به عصر دیجیتال.

  تبعیض جنسیتی گوگل منجر به جریمه 118 میلیون دلاری برای این شرکت شد

قفل دیجیتال هوشمند و خداحافظی با صدای جیر جیر کلیدهای قدیمی؛

yuccahq 2 جوان آی تی

روش قدیمیبا مثال گوشی هوشمند هدف اصلی اختراع هر وسیله ای را نیز توضیح دادیمراباهوش، راحتزندگی را برای ما آسان تر می کندهمه ما یک سر و هزاران نوشابه داریم! در حینو زمانچیشاید با شبراوداع با نورهنگامی که در اتاق خود می خوابید آن را خاموش کنید، نباید انتظار داشته باشید که از چندین کلید کوتاه و بلند برای باز کردن هر در استفاده کنید..

قفل کردنرادستگاه های دیجیتالی که می توانند به Wi-Fi متصل شوندآنها درست مانند دستیارهای تلفن هوشمند Wi-Fi دارندرامتصدیان کارو برای رهایی از گرفتاری های گروهراکلید ساخته شده استآنها از قدیم الایام همیشه با ما بوده انددر این نوع قفل ها مانند یکی از اعضای خانواده است شما پشت در منتظر خواهید بود، فقط رمز عبور را وارد کنید باز کن” داستان علی را در خانه غار مانند خود بگوییدبابا و چهل دزد فوراً باز می شوند. البته این تنها یکی از هنرهای پایانی استدیجیتال است زیرا برای استفاده از wow کافی استوای فای، قفلرا خانه خود را به شبکه هوشمند کنیدبه اینترنت متصل شوید، بنابراین هر زمان که به اینترنت دسترسی داشتید، اکنون می توانید هر کجا که هستید، هر زمان که بخواهید باشید.راو در یک چشم به هم زدن باز یا بسته شود.

  نسخه اندروید Go Go برای گوشی های ضعیف تر به صورت رسمی ارائه شد!

در تلاش خود برای آماده شدن و به موقع بودن برای محل کار، مهمانی یا فرودگاه، احتمالاً درب ورودی خانه خود را محکم کوبیده اید.راشناسایی و عزیمت به مقصدکمک کنید و ناگهان در میانه راه دچار این وسواس می شوددر را قفل کردی یا نه؟

قفل هوشمند با عملکرد wowWi-Fi به اینترنت متصل است، در چنین شرایطی به شما کمک می کند و مطمئن شوید که قفل از راه دور قفل باقی می ماند..

دسته و طراحی هوشمندرامنحصر بفرد؛

yuccahq 3 جوان آی تی

نباید فکر کنید که ظرافت قفل یا دستگیره به این معناست که این نوع قفل یا دستگیره ضروری است.رادر مقایسه با قفلراساده و ساده سر و شکل عجیبی دارند، در واقع برعکس، یک قفلراتلفن های هوشمند این قابلیت زمان بندی را دارندو اندازهقابل تهیه و حتی سفارشی سازی استاگر از آن دسته افرادی هستید که دلتنگ یک قطعه خاص می شوید، علاوه بر تنوع، طراحی خاص خود را نیز داشته باشد.از نظر طعم دست نخوردهرادکوراسیون شما تمام شده است و هنوز شبیه دکمه های قدیمی استمی بینید، خاطرات کودکی ام را به یاد می آورماگر افتادید اصلا نگران نباشید چون طراحی دسته امکان پذیر استگوشی های هوشمند با همان شکل و ظاهر دستهقدیمی و کلاسیک نیز وجود دارد.

قفل کردندیجیتال و بدون نیاز به تعویض قفل و کلید قبلی؛

از قفل استفاده کنید«هوشمند» لزوماً به این معنا نیست که باید تمام لولاهای درب قدیمی خانه را بردارید.پر شده” تغییر دهید و پول زیادی برای آن خرج کنید. به هر حال، برخی از مدل ها رسیدگیباهوش ها با همان قفل مشکلی وجود نداردرا و کلیدهای قدیمی نیز بدون نیاز به خرید قفل جدید در خانه سازگار هستندرا با قفل و دستگیره به دری می آیید اسمارت با این قفل مخفی نیز کار خواهد کردراخانه های قدیمیشما را ارتقاء خواهد داددادن.

قفل های هوشمند در، درب و پذیرایی مداوم از مهمانان ناخوانده؛

یکی دیگر از قفل کردن برنامه هاعددی و دکمه هاباهوش ها، تعیین سطح دسترسی برای کاربران مختلف و تعیین زمان ورود و خروج برای ساکنین در زمان ها و روزهای مختلف. بدین ترتیب با تجهیز درب منزلرا با قفل هوشمند دیگر نیازی به ساخت چندین کلید یدکی و پنهان کردن کلید خانه برای روزها نیست.گاهی اوقات نزدیک در پنهان شوید.

  Montblanc Summit 3 با Wear OS 3 و با قیمت 1250 یورو ارائه شد.

همچنین باید توجه داشته باشیم که مجوز ورود قفل شده استهوشمند فقط برای تنظیم سطح دسترسیمتفاوت برای کاربران مختلف تعمیم نمی یابدو اگر از قفل دیجیتالی استفاده می کنید که می تواند به اینترنت متصل شودهمچنین Wi-Fi وجود دارد، شما می توانید با استفاده از یک برنامه و یک نماد از هر نقطه به خانه خود دسترسی داشته باشید به روی مهمانان باز شود.

yuccahq 4 جوان آی تی

قفل کردندیجیتال و خانگیای سرشار از امنیت و آسایش؛

رسیدگیهوشمند با تعویض قفلساده ها مکانیکی با قفلخدمات دیجیتال محافظت از امنیت ساکنان و اموالخانه چند کلید ساده فلز برداشته و جمع آوری می شود بغرنجO از لایهرمزهای عبور امنیتی مختلف را تنظیم می کندانجام دهید، در چنین شرایطی فرصت اصلاح برنامه را خواهید داشت دسته قفل هوشمند خود را طوری تنظیم کنید که هر بار و چند دقیقه پس از خروج از خانه به طور خودکار بسته و قفل شود یا با تشخیص اینکه تلفن همراه شما به عنوان صاحب خانه خارج شده و او از محل دور شده است، بدون دریافت دریافتی. دستور ویژه برای بسته شدن و قفل شدن خودکار.

اخرین حرف؛

قفل کردنراعلی دیجیتالبر خلاف انتظاراتو تواناییآنهایی که دارند برای هر مشتری مناسب نیست و اگر می خواهید این نوع خاص از تجهیزات هوشمند را خریداری کنید، باید قبل از خرید نهایی، مروری بر نیازهای خود در این زمینه داشته باشید. از طرفی فقلمانند هر تجهیزات هوشمند، دستگاه های دیجیتال نیز مزایا و معایب خود را دارندخار محسوب نمی شودکه باید انجام شودرا اما هر روزگذشت این فناوریچیزهای جدید، پیشرفتموارد چشمگیرتری نیز وجود داردانجام دهید و در مقایسه با قفلروش های قدیمی، موثرتر و ایمن ترخیسکه باید انجام شود.

دیدگاهتان را بنویسید