گزارش عملکرد گروه اسنپ 1400 منتشر شده: رشد در سالهای تاج

گزارش عملکرد گروه اسنپ 1400 منتشر شده: رشد در سالهای تاج

در سال 1400 گزارشی از عملکرد گروه اسنپ منتشر شد که نشان می داد در دوره سلطنت این گروه با رشد چهار برابری همراه بوده است. بر اساس این گزارش اسنپ و اسنپ فود و همچنین اسنپی بیشترین رشد را داشته اند.

  در iOS 16 امکان انتخاب، اشتراک گذاری و اشتراک تم مورد نظر در عکس ها وجود داشت

دیدگاهتان را بنویسید